In deze module maakt u kennis met een oosterse manier van het masseren van hoofd, gezicht, schouders, nek,
borst en armen.

Het is een diepgaande en zeer ontspannende manier van masseren voor zowel degene, die het ondergaat,
als voor degene, die het geeft. Centraal staat het idee, dat je niet zozeer werkt op spieren, huid, circulatie enz.,
zoals we dat gewend zijn van de westerse manieren, maar dat door beinvloeding van meridianen de eigen
lichaamsenergie in beweging gezet wordt.

In 6 lesdagen van 6 uur ieder krijgt u theoretische informatie over een totaal andere manier van denken en
daaruit voortvloeiend ook van werken. Daarnaast leert u de manier met de grepen, zoals u die uit moet voeren
en het verloop van een aantal meridianen. Centraal staat ook, wat in het Oosten de kwaliteit van de aanraking
genoemd wordt. Een manier van masseren, die in veel opzichten uw horizon op het gebied van massage
enorm zal verbreden.

 

Kostenoverzicht

     
Lesgeld € 675,-  
Boeken € 80,-  
Examengeld +/- € 220,-  
 

 
Let op! Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Copyright © 2000-2017 Academie Louman. Alle rechten voorbehouden.