Pedicure – dag of avondopleiding 10 maanden


Onze academie leidt u op een goede en medisch verantwoorde wijze op voor het centraal landelijk examen
pedicure. Het beroep van pedicure is hoofdzakelijk een praktijkgericht vak. Voor de professionele pedicure is
er een breed werkterrein. Men kan namelijk aan de slag als zelfstandig pedicure, in vaste dienst of freelance bij
een pedicuresalon, bij ziekenhuizen, bejaarden- of verzorgingstehuizen.

Opbouw opleiding

Praktijk Theorie
• Voetonderzoek
• Behandelen van nagelafwijkingen
• Behandelen van eelt, likdoorns, eeltpitten en wratten
• Vaardigheid met pedicure-instrumenten
• Blauwdrukken maken en lezen
• Algemene Anatomie en Fysiologie
• Specifieke Anatomie en Pathologie 
• Theorie van de praktijk
• Casustoets - Pedicure
• Portfolio assessment ondernemen & SCCV

Modellen

De modellen die nodig zijn voor de praktijk tijdens de opleiding, worden door Academie Louman verzorgd.
U dient zelf voor een examenkandidaat te zorgen.


Opleidingsduur / Start

De dagopleiding is op dinsdag van 10.00 uur tot 14.30 uur. U heeft 2 uur praktijkles en 2 uur theorieles.
De avondopleiding is op dinsdag van 18.30 uur tot 22.30 uur. U heeft dan om de week 4 uur praktijkles
en theorieles.

Start: zie nieuwsbrief

Huiswerk

Per week besteedt de leerling circa 10 tot 12 uur aan zelfstudie.

Materiaal

Na betaling ontvangt u bij de eerste les het leermiddelenpakket, dat nodig is voor het volgen van de opleiding. Dit leermiddelenpakket bestaat uit leerboeken en een praktijkpakket met instrumenten en verdere benodigdheden.


Examens

De examens vinden meerdere malen per jaar plaats. De examens bestaan uit een theoretisch en een praktisch
gedeelte en worden afgenomen op school.

Kostenoverzicht

Bij inschrijving dient u € 100,- inschrijfgeld / administratiekosten en € 295,- aanbetaling pakket te voldoen.


   10 maanden = per maand
Lesgeld: dag
avond
€ 1.950,-
€ 1.950,-
€ 195,-
€ 195,-
Leermiddelenpakket ex. motor € 650,-  
Examengeld theorie +/- € 75,- 5 x
Portfolio assessment ondernemen € 220,- 1 x
Examengeld praktijk +/- € 220,- 1 x

Let op!
Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Bij inschrijving verplicht u zich (indien u stopt met de cursus) tot betaling van het gehele lesjaar. Hieronder valt het lesgeld van de gehele periode (10 maanden) en het pakketgeld incl. boeken. De kosten voor de theorie- en praktijkexamens dienen aan het instituut te worden voldaan.
Indien u door omstandigheden niet aan het examen kunt deelnemen (maar u bent hiervoor wel reeds aangemeld), dient u het examengeld voor het desbetreffende vak te betalen.
Copyright © 2000-2017 Academie Louman. Alle rechten voorbehouden.